62ನೇ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ : ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಗದಗ,ಸೆ.30- ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ 62ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ  ಮೂಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Read more

ರೈತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಸೆ.28- ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನಲುಬು.ಆತ ಹಗಲಿರಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಇಂತಹ ರೈತನಿಗೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ

Read more