ಕುವೈತ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದಿಂದ ಹುತಾತ್ಮ ವೀರ ಬೆಟದೂರ : ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1ಲಕ್ಷ ರೂ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ,ಸೆ.16- ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸು¿¿ ಎಂಬ ಕವಿಯ ಕವನದಂತೆ ಗಡಿಯಾಚೆಯ ಕುವೈಕ್ ಕನ್ನಡ  ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ

Read more