ಕೋರಂ ಅಭಾವ : ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ, ಸೆ.19- ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನ  2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಂ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಬೈಲಾ

Read more