ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗವ್ವಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ : ಡೆಂಘೀ ಶಂಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿ, ಸೆ.27-ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಂಘೀ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗವ್ವಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ

Read more