ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ`ಅಮಾವಾಸೆ’

ಹೊಸಬರ ತಂಡದ ವಿನೂ ತನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮಾವಾಸೆ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ

Read more