ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ ವಾರ್ಧಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.14- ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ವಾರ್ದಾ ಚಂಡಮಾರುತ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಾಗಿದ್ದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿದೆ. ನಾಳೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೋಡದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಸಿಲು

Read more