ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಿದೆ – ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾನೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು

ಬಂಡಿಗಣಿ,ಫೆ.14- ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಶರಣರಾದರು. ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಅನುಭವ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ದೇವಾದಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಶರಣರು ಇಂದುಂಟ್ಟು ಮುಂದುಂಟ್ಟು ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ

Read more