ಜಾಕಿಚಾನ್‍ಗೆ ಹಿಂದಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳಂತೆ ದಿಶಾ..!

ಕುಂಗ್‍ಫು ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ಜಾಕಿ ಜಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಇದರಿಂದ ಇಂಡೋ-ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕ ವಿನಿಮಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ

Read more