ಟಿಆರ್‍ಪಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ತೇಜೋವಧೆ : ಪಕ್ಷಬೇಧ ಮರೆತು ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮಾ.22- ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ (ಟಿಆರ್‍ಪಿ)ಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕರ ತೇಜೋವದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು, ಪಕ್ಷಬೇಧ ಮರೆತು ಶಾಸಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿಯಮ

Read more