ಜ್ವರ ಬಂದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಡೇರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ

ಹುಳಿಯಾರು,ಸೆ.17- ಜ್ವರ ಬಂದ ಹಸುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರಿಗೆ ಜ್ವರದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇತರ

Read more