ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಲು ಕರೆ

ಹುನಗುಂದ,ಅ.3- ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಆರ್.ಜಿ. ತೋಟಗೇರ ಹೇಳಿದರು.ನಿನ್ನೆ

Read more