ಪರ-ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜ ಹೊಂದುವುದು ಖಚಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.7- ಹಲವರ ಪರ-ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜ ಹೊಂದುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಧ್ವಜ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ 9 ಮಂದಿ

Read more