ನಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 13– ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ದಂಧೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗಾಂಧಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು

Read more