ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಓಬಿಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ

ಹುನಗುಂದ,ಆ.29- ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಮಾಜ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಜಾತಿ ಗಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ

Read more