ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-11-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹವನ್ನಾ ಚರಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತೆಯೇ. ಮೋಸ ಅಥವಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.  -ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-11-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹುಡುಗರನ್ನೂ , ತರುಣರನ್ನೂ , ಮುದುಕರನ್ನೂ , ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುಗಳನ್ನೂ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತೇ ಹೀಗೆ. -ತ್ರಿಶತೀವ್ಯಾಖ್ಯಾ, ವೈರಾಗ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-11-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಳೆದುಹೋದುದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ನನಗೆ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ) ಪ್ರಿಯರು.  –ತ್ರಿಶತೀವ್ಯಾಖ್ಯಾ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-11-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಏಳಿಗೆಯು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನರು ಏಳಿಗೆಯಾದಂತೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಹೃದಯ ಬೇನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-11-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಬಹಳ ಕಾಲ ಸುಖಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ, ಕಡೆಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೋಚಿ ಹೋದವನಂತೆ ಹೋಗುವೆನು!  –ಬೋಧಿಚರ್ಯಾವತಾರ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-11-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶುದ್ಧವಾದುದೂ, ಎಳೆಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೂ, ಬಹಳ ದೂರ ಓಡಲು ಶಕ್ತವಾದುದೂ ಆದ ಜಿಂಕೆ ಬೇಡರವನು ಹಾಡಿದ ಹಾಡಿನ ಆಶೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾವನ್ನರಸುತ್ತದೆ -ಮಹಾಭಾರತ 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-11-2019-ಗುರುವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಾಂತಿಯೆಂಬ ಕತ್ತಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ದುಷ್ಟನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿಯಾನು? ಬೆಂಕಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಿದ್ದಾಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಶಾಂತವಾಗುವುದು. -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-11-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವಂತವಾದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯವಿರತಕ್ಕವನು ಕವಿ.  –ಭಟ್ಟತೌತ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-11-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇತರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಚಾಡಿಕೋರನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡದೀಪವನ್ನು ನಂಗಲು ಹೊರಟ ಪತಂಗದ ಹುಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇದ್ದೀತೆ?  –ವಿಶ್ವಗುಣಾದರ್ಶ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-11-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಾಜಸೇವೆಯೆಂಬುದು ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದಂತೆ. ಸಿಂಹವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ. ಸರ್ಪದ ಮುಖವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದಂತೆ. –ಕುವಲಯಾನಂದ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ 10.11.2019 ಸೂರ್ಯ

Read more