ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-06-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೆಲಸವು ಧರ್ಮಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ಲವೋ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಪೂಜ್ಯರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೋ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ -ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-06-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೊಡುವುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವುದು, ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದು- ಇವು ಆರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. -ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-06-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೂರ್ಯನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿಯ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. -ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-06-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪಂಡಿತರನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಬಡವರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಮವನ್ನನುಸರಿಸುವವರನ್ನು ಪಾಪಶೀಲರೂ, ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸರೂ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. -ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-06-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಅಮೃತದ ಪಾನದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದವರೂ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರೂ ಆದವರಿಗೆ ಯಾವ ಸುಖವಿದೆಯೋ, ಅದು ಹನದ ಆಸೆಗೊಳಗಾಗಿ ಇತ್ತಲತ್ತ ಓಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸೀತು?  -ಪಂಚತಂತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-06-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವೇ ದುಃಖ. ಜೀವನವು ದುಃಖಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೃತ್ಯುವು ಕಾದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವಬಲ್ಲವರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  -ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-06-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಇದು ಕಳೆದುಹೋಯಿತು, ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲೇ ಜನರ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.  -ಭಾರತಮಂಜರೀ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-06-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟವುಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪ್ರಯತ್ನವು ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ.  -ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-06-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗದಿಂದ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-06-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾರು ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲವೋ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯದೆ `ಸಂಪತ್ತು ಚಂಚಲ’ ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 

Read more