ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-03-2020-ಶುಕ್ರವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪವಂತನೂ, ನಿಃಸ್ಪೃಹನೂ, ವಾಗ್ಮಿಯೂ, ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವುಳ್ಳವನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನರಿಯಬಲ್ಲವನೂ ಆದಂತಹ ದೂತನನ್ನು ರಾಜನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.  –ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :ಶುಕ್ರವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-03-2020-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಾಚಿಕೆ, ಸ್ನೇಹ, ಮಧುರವಾದ ಸ್ವರ, ಬುದ್ಧಿ, ಯೌವನದ ಕಾಂತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ, ಸ್ವಜನರಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ದುಃಖವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಬೆಡಗು, ಧರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-03-2020-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅನೌಚಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ರಸಭಂಗವಾಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಔಚಿತ್ಯದ ರಚನೆಯೇ ರಸಸಿದ್ಧಿಯ ಒಳಗುಟ್ಟು.  -ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ # ಪಂಚಾಂಗ :ಬುಧವಾರ , 11.03.2020 ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-03-2020- ಮಂಗಳವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರ್ಪವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ವಿಷವಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಹೆಡೆಯ ಆರ್ಭಟವೇ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-03-2020-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಯಾವನು ರಾಜನೀತಿಯೆಂಬ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವನೋ ಯಾವನ ಕ್ರೋಧವಾಗಲಿ, ಪ್ರಸಾದವಾಗಲಿ ಸ್ಫುಟವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-03-2020-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಯಾಜಮಾನ್ಯ, ಭಾವ-ಮೈದುನನ ಬುದ್ಧಿವಾದ, ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕನ್ಯೆಯರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ಜಗಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. -ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (07-03-2020-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜಾಣರು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುಂಬಿ ಗಳು ಸುಗಂಧದಿಂದಲೇ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿ ರುವ ತಾಳೆ ಹೂವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ.  -ಪ್ರಸನ್ನರಾಘವ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-03-2020-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಇತರರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ, ಆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.  –ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-03-2020-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬಹಳ ಗುಣವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥವಾದರೂ ಒಂದು ದೋಷವಿದ್ದರೆ ನಿಂದಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿ ಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಷ ದಿಂದ (ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ) ನಿಂದವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ!

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (04-03-2020-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಷ್ಟದಿಂದಾಗುವ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು; ಅಲ್ಪನು ಸಹಿಸಲಾರ. ಸಾಣೆಕಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ರತ್ನವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದೇ ಹೊರತು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು.  –ದುಷ್ಟಾಂತಕಲಿಕಾ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more