ಪಿಒಎಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ ನ.29 : ಲೆಸ ಕ್ಯಾಶ್ , ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿ

Read more