ಏ.1ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ.26- ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಏ.1ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾರು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಏಜೆಂಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಐಆರ್‍ಡಿಎಐ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

Read more