ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸುವವನೆ ಶಿಕ್ಷಕ

ರೋಣ,ಸೆ.27- ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸುವವನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಡಾ. ನಾನಾ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪಟ್ಟಣದ ನೂತನ

Read more