ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ  : ಬಾಕ್ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್

ಕೆಆರ್‍ಪುರ, ಆ.8- ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್

Read more