ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಅದಿರು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೆರೆ

ರಾಯಚೂರು, ಮಾ.7- ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅದಿರು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Read more