ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಸಿ ಮರ ಸಾಗಾಣೆ : ಆರೋಪ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಆ.9- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತೋಟ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಆದರೆ ನಿಯಾಮಾಸಾರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಲೆ ಮಾಡದೇ

Read more