ರೈತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಸೆ.28- ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನಲುಬು.ಆತ ಹಗಲಿರಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಇಂತಹ ರೈತನಿಗೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ

Read more