ಮೂರನೇ ಕಂತು 300 ರೂ. ಘೋಷಸಿದ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷಣ ಸವದಿ

ಉಗಾರ ಖುರ್ದ,ಸೆ.22- ಸಹಕಾರ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿ.ಕೃಷ್ಣಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಂತಾಗಿ ಪ್ರತಿ

Read more