ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ 15ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕೆಗಳು ಬಲಿ

ಭಟ್ಕಳ,ಸೆ.11- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ನಗರಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ 15ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕೆಗಳು ಬಲಿ.. ನಗರದ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಸುಮಾರು 10

Read more