‘ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್” ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..!

ಅದು 1935ರ ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಿನ. ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಡುಗೆಯವರಾದ ಮಾದಪ್ಪನವರು ಮಹಾರಾಜರಾದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಜಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ

Read more