ವಿವಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮಾರ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಧನ

ಮಂಗಳೂರು,ಸೆ.14- ವಿವಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮಾರ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ.ಕ್ಯಾಮಾರ ಇಟ್ಟ ಆರೋಪಿ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ.ವಿವಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಎಂಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂತೋಷ್(22) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಕಳೆದ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್

Read more