ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 11ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

ನವದೆಹಲಿ, ಅ.12-ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ್ ಫೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 11 ಡಿಜಿಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನೀವು 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊಬೈಲ್‍ನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 11 ಡಿಜಿಟ್

Read more