ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಅರಣ್ಯ ರೋದನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.25- ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಹಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾರಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ

Read more