‘ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೆ’ : ರಾಜು ಕಾಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮಾ.22- ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.   ನಿಯಮ 69ರಡಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರು

Read more