ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು

ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ (.087 ಟಿಎಂಸಿ) ನೀರು ಹರಿಸಲು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸೂತ್ರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಸಾಂಬಾ ಬೆಳೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ

Read more