ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-07-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಜನರು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನ ವಜ್ರ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (21-07-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವೈರಿಯನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ, ಅವನನ್ನು ಕೆಣಕಬಾರದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾವಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ.  -ಭಾರತಮಂಜರೀ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-07-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶರೀರಕ್ಕೂ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಶರೀರ ಕ್ಷಣಿಕ; ಆದರೆ ಗುಣಗಳಾದರೋ ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವು. -ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-07-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹವಿಲ್ಲ, ಕಾಮವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಸಂಗದೋಷ ವಿಲ್ಲದಿರುವ ನಿರ್ಜನವಾದ ಕಾಡು ಇದೆ. ವೈರಾಗ್ಯವಿದೆ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (18-07-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಾಶವಾಗುವ ಆಸೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳು ಹಣದಿಂದ ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡಿ ಯಾರು? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬಯಸುವರೋ ಆ ಶರೀರವೇ ನಶ್ವರವಾದುದು!  -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-07-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರಳಯ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸಿ ಬಡಿದಾಗ ಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಧೀರರ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ. -ಚಂಡಕೌಶಿಕ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-07-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಗತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರ. ಮಾನುಷ ಯತ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-07-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವೇ ದುಃಖ. ಜೀವನವು ದುಃಖಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೃತ್ಯುವು ಕಾದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವಬಲ್ಲವರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  -ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-07-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆದವರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನೀಗ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಉಂಟುಮಾಡುವವನು!  -ಹಿತೋಪದೇಶ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-07-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಈಶ್ವರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಟ್ಟ; ಮಿತ್ರನೋ ಕುಬೇರ; ಇರುವುದೋ ರಜತಾಚಲದಲ್ಲಿ; ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಯಿತು! ಹಣೆಯ ಬರಹ ವಕ್ರವಾದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲಿಯದು? (ಕುಟುಲೇ

Read more