ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-01-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬೆಳಕು ಬೇಡ. ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಪುರುಷರು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (14-01-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಬಲವಾದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಹಾವು ಯಾರನ್ನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆಯೋ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-01-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕವನ ಕೈ ಮೇಲೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರು, ಯಾರು ಕೆಳಮಟ್ಟದವರು- ಎಂಬುದು ಅದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. -ಸಭಾರಂಜನಶತಕ # ಪಂಚಾಂಗ :ಭಾನುವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-01-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಾವರೆಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.  -ಪಂಚತಂತ್ರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (11-01-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ :ಶುಕ್ರವಾರ 11.01.2019 ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-01-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದನೆಂದು ಜನರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಮಿಸಿದನೆಂದೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. -ರಾಮಾಯಣ # ಪಂಚಾಂಗ :ಗುರುವಾರ 10.01.2019 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-01-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದಾನ ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ಪನಾದರೂ ಸೇವಿಸಲು ತಕ್ಕವನು. ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡವನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಜಿಪುಣನು ಸೇವಿಸಲರ್ಹನಲ್ಲ, ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ಸಿಹಿನೀರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-01-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನೆಂಟನ, ಸ್ತ್ರೀಯರ, ಸೇವಕವರ್ಗದ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಆಪತ್ತಿನ ಒರೆಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. -ಹಿತೋಪದೇಶ, ಸುಹೃದ್ಭೇದ # ಪಂಚಾಂಗ :ಮಂಗಳವಾರ 08.01.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (07-01-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜಿಂಕೆ, ಆನೆ, ದೀಪದ ಹುಳು, ದುಂಬಿ, ಮೀನು ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮಾನವನು ಐದೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-01-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜ್ಞಾನ, ಪರಾಕ್ರಮ, ವೈಭವ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬದುಕಿದರೂ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Read more