ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (21-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಬ್ಬಿಣ ಮೃದುವಾಗಿ ಆಯುಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮೃದುವಾಗಿ ಒಡವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೃದುವಾದರೆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (20-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಸಾಕು ಹಸಿರಾಗಲು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಕು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಮಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (19-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಮನುಷ್ಯ ಮಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (18-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕಲಿಯುವುದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಬದುಕು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ , 18-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (17-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೋಪದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಕರಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (16-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ, 16-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ಉತ್ತರಾಯಣ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (15-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೂರುಪಟ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮೇಲೊಬ್ಬ ಇರುವನೆಂದು. # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (14-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಅವರು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಂದೂ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರಲಿ. ತಾಳ್ಮೆಯೂ ತುಂಬಿರಲಿ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (13-05-2022)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಮ್ಮ ಹಣೆಬಹರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಶುಕ್ರವಾರ , 13-05-2022 ಶುಭಕೃತ್

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (11-05-2022)

ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಗೆಲ್ಲುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ,11-05-2022 ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ಉತ್ತರಾಯಣ / ವಸಂತ

Read more