ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (20-06-2020- ಶನಿವಾರ )

# ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಡಿ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟವನ್ನು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (03-03-2020-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ದುರ್ಜನರು ತತ್ಪರರಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾವೇ ನೋಡಲಾರರೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-03-2020-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : `ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಣಶಾಲಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಯರಾದ ದುರ್ಜನರಿಂದ ಭಯವಿದ್ದೇ ಇದೆ.-ಹಿತೋಪದೇಶ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-09-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೋಷದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೋಷವು ತೋರುತ್ತದೆ. -ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ, 29.09.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-04-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರು ಹಣಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. – ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜಿಪುಣನಿಗೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಮುಂದೆ ನರಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪಾಫಲವಲ್ಲ.-ವಿಶ್ವಗುಣಾದರ್ಶ # ಪಂಚಾಂಗ : ಮಂಗಳವಾರ, 30.10.2018 ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (28-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕೆಟ್ಟಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಲಾರರೋ, ನಾವು ಮುದಿತನದಿಂದ ದುರ್ಬಲರಾದರೂ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಜಾಣರು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (27-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಅಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮರಿಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ಅಧರ್ಮವು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಆಗುವನೋ ಅವನೇ ಮಿತ್ರ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಮಗ. ಯಾವನು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನರಿತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಸೇವಕ, ಸಂತೋಷವುಂಟು ಮಾಡುವವಳೇ ಹೆಂಡತಿ 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (17-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯೂ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗಂಡನೂ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. -ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಬುಧವಾರ,

Read more