ಮೀಜಲ್ಸ ಮತ್ತು ರುಬೆಲ್ಲ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

ಗದಗ,ಫೆ.3- ಧಡಾರ ರುಬೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲು ಸರ್ವಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಇಓ

Read more