ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.26- ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು

Read more