ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಅಗತ್ಯ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಆ.29- ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಎಡೆಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಷ.ಬ್ರ.ರೇಣುಕಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ

Read more