‘ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಫಲ’ : 9 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ..?

ತುಮಕೂರು, ಮಾ.25- ವಂಶೋದ್ಧಾರಕನಿಗಾಗಿ ದಂಪತಿ ಮಾಡಿದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಎಂದು ದಂಪತಿ ಸತತ 9 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ

Read more