ವಿತರಣೆಯಾಗದ ನಿವೇಶನ : ಗದ್ದಲ

ಪಾಂಡವಪುರ, ಸೆ.22- ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಲೂಕು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ (ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್) ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತಮಗೆ

Read more