ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ‘ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ’

– ವೈ. ಎಸ್. ರವೀಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ.10-ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ

Read more