ಮದ್ದೂರಿನ ಹಜರತ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಿಸ್ಮಯ..!

ಮದ್ದೂರು, ಮೇ 25- ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೆಬೀದಿಯ ಹಜರತ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ ಕಾ ಮಕಾನ್ ಪುರಾತನ ಗೋರಿ ಅಲುಗಾಡಿ ವಿಸ್ಮಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಗೋರಿಗಳಿದ್ದು, ಈ

Read more