ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಅನಾಥಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಾ.18- ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ,

Read more