ಶ್ರೀಮುರುಘಾಮಠದಲ್ಲಿ 15 ಜೋಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೆ.6-ಮಾನವ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ, ಕೋಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರು.ಬಸವಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮುರುಘಾಮಠ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಶಾಂತಿ

Read more