ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಕೋ : ಅವಸ್ಥಿ

ಮಂಡ್ಯ,ಫೆ.5-ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಇಪ್ಕೋ (ಐಎಫ್‍ಎಫ್‍ಸಿಒ) ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದರೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು , ಇದೀಗ

Read more