62ನೇ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ : ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಗದಗ,ಸೆ.30- ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ 62ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ  ಮೂಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Read more