ವೆಸ್ಪಾ ಮೋಪೆಡ್ ಕಾರು ಸಾಕು, ಕಡೀಷನ್ಡ್ ಕಾರ್ ಬೇಡ : ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇಯರ್ ಸರಿತಾ ಮುನಿಸು

ಬೆಳಗಾವಿ,ಸೆ.30- ನಾನು ಹಳದಿ ವೆಸ್ಪಾ ಮೋಪೆಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಸಾಕು, ಕಂಡಿಷ್ನನ್ಡ್ ಸರಕಾರಿ ಕಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇಯರ್ ಸರಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ದ

Read more