2017ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.29-ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ 2017ನೆ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಿತ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 22 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನ ಹಾಗೂ 17 ಪರಿಮಿತ

Read more