ಸ್ವಾತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಈ ಮಾಯಾ ನಗರಿಯ ಮಾಯಾಜಾಲವೇ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಮತ್ತೆ

Read more