ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (31-12-2018-ಸೋಮವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗುಲೋಹ, ಮರ ಇವುಗಳಿಂದಾದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾನವನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ಪಾಶಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.-ಗರುಡಪುರಾಣ ಪಂಚಾಂಗ : ಸೋಮವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ.  -ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ ಪಂಚಾಂಗ : 10.09.2018 ಸೋಮವಾರ  ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಶಿಷ್ಯ ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಯು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಡಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮುದ್ರವು ರತ್ನಾಕರವೆನಿಸಿದೆ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ತ್ಯಾಗ, ಶೌರ್ಯ, ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದು, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯಶೀಲತೆ- ಇವು ಸುಹೃಜ್ಜನರ ಗುಣಗಳು. -ಹಿತೋಪದೇಶ ಪಂಚಾಂಗ : 06.08.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸತ್ಪುರುಷನ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜ ಕೋಮಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರವಾಗಿರುವ ಮರದ ಚಿಗುರೆಲೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒರಟಾಗುತ್ತವೆ. -ದೃಷ್ಟಂತಕಲಿಕಾ 30.07.2018 ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕøತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನೂ, ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿ ಸತಕ್ಕವನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ.   –ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪಂಚಾಂಗ : 16.07.2018 ಸೋಮವಾರ 

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (12-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರನು.  -ಭಾಗವತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (07-05-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ನೀನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಿರಬಹುದು. ನಾವೂ ಸಹ ಗುರುಸೇವೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವರೆನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಣದಿಂದ ನಿನಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕವಿಗಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (30-04-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  : ರಾಜನಿಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿಯಂತೆ ಆಗುವುದು. ಅದು ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾಡಿನಂತೆ ಕಾವಲಿಲ್ಲದ ದನಗಳ ಮಂದೆಯಂತೆ. -ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗ : 30.04.2018 ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯಉದಯ

Read more