ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಒಬಾಮಾ-ಅಬೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್, ಹವಾಯಿದ್ವೀಪ, ಡಿ.28- ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ

Read more